SYHPANZ General Manager – Deb Struthers

Coordinator, Māngai Whakatipu – Amataga Iuli

Kaupapa Māori Advisor, SYHPANZ – Te Arohanui Mahuta

Kaitiaki Coordinator, Te Rōpū Mātanga o Rangatahi – Te Whetu Dewes

Communications Coordinator – Danielle Vazey

Administrator – Jan Clarke