SYHPANZ General Manager – Deb Struthers

Coordinator, Māngai Whakatipu – Amataga Iuli

Kaupapa Māori Advisor, SYHPANZ – Te Arohanui Mahuta

Kaitiaki Coordinator, Te Rōpū Mātanga o Rangatahi – Te Whetu Dewes

Communications Coordinator – Danielle Vazey

Administrator – Jan Clarke

Deb Struthers deb.struthers@syhpanz.co.nz
Te Arohanui Mahuta tearohanui.mahuta@syhpanz.co.nz
Jan Clarke admin@syhpanz.co.nz
Danielle Vazey enquiries@syhpanz.co.nz
Te Whetu Dewestewhetu.dewes@syhpanz.co.nz
Amataga Iuliamataga.iuli@syhpanz.co.nz